Uitleg procedure

De Stichting Gezinshereniging Delft (SGVD) kan een bijdrage geven aan vluchtelingen in de kosten van vliegtickets in verband met gezinshereniging. Deze bijdrage is een gift. De vluchtelingen betalen zelf de overige kosten, zoals vervoer naar het vliegveld in het land van vertrek en van het vliegveld naar de plek van bestemming in Nederland (Delft of tijdelijk AZC). De rest is hun eigen bijdrage.

Alleen vluchtelingen met een verblijfsvergunning 'asiel bepaalde tijd' die op grond van het na-reiscriterium de gezinsherenigingsprocedure hebben opgestart, kunnen een aanvraag indienen. Het gaat daarbij om gezinshereniging met de echtgenoot/echtgenote, partner, kind of ouder (eerstegraads familie), waarbij de IND heeft geoordeeld dat de na-reiziger tot het gezin van de aanvrager behoort.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bij SGVD beoordeeld. SGVD vergoedt het goedkoopste tickettarief. Het gaat dan om een rechtstreekse vlucht of een vlucht met overstap(pen) op tussengelegen luchthaven(s).

Aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan vóórdat de vliegtickets zijn gekocht. De aanvraag kan worden gedaan, zodra de IND een positieve beschikking afgeeft voor de afgifte van een MVV. Participe/Vluchtelingenbegeleiding Delft maakt daar een kopie van voor het dossier. Het aanvraagformulier van SGVD moet door de aanvrager, door een begeleider en een coördinator van Participe/Vluchtelingenbegeleiding Delft ondertekend worden, nadat de begeleider de aanvrager heeft gevraagd of er geen andere financiële middelen zijn om de reis zelf te betalen.

Bij dit formulier moet een print gevoegd worden van de website van Skyscanner met de verschillende prijzen op de (vermoedelijke) reisdatum, met het aantal na-reizigers (rekening houdend met de leeftijden). De goedkoopste prijs wordt genoteerd op het formulier. De coördinator scant en mailt beide documenten naar SGVD.

Binnen 2 weken laat SGVD aan Participe/Vluchtelingenbegeleiding Delft weten of de gezinshereniging bekostigd kan worden en tegen welk bedrag, onder welke voorwaarden. De coördinator geeft deze informatie door aan de aanvrager.

Uitbetaling

SGVD keert 60% uit aan de aanvrager, op vertoon van een kopie van de ticket(s) en een kopie van een bankafschrift waarop de betaling aan de luchtvaartmaatschappij staat. SGVD keert 40% uit aan de aanvrager, op vertoon van een verklaring van Participe/Vluchtelingenbegeleiding Delft dat de na-reizigers aangekomen zijn in Nederland. De coördinator kopieert en scant deze bewijsstukken en mailt deze naar SGVD.

Financiële verantwoording

financieel jaarverslag 2021.pdf