Wie zijn wij?

SGVD is een initiatief van 3 Delftenaren die zich het lot van vluchtelingen aantrekken, met name op het gebied van het samenbrengen van gezinnen. Dit zijn Willem Overgaag, Ria Pool Meeuwsen en Sabine Schläfereit. Wij vinden dat leden van een gezin, die door oorlog en geweld uit elkaar zijn gedreven, onder 1 dak thuishoren. 

  

Wat doen we?

Wij helpen het samenbrengen van gezinnen van vluchtelingen financieel mogelijk te maken. Wij beheren en vullen een fonds door het werven van donaties en giften van Delftenaren, legaten, eigen inzamelacties; alles wat geld oplevert. Bij het realiseren van ons doel werken we nauw samen met Participe/Vluchtelingenbegeleiding Delft. Zij verzorgen de aanvragen van vluchtelingen die als statushouder in Delft zijn komen wonen en van de IND toestemming hebben gekregen hun gezin over te laten komen. Wij vergoeden de tickets. Onze bijdrage is een gift, geen lening.

Lees meer

Waarom doen we dit?

refugees
Nicolas Economou / Shutterstock.com

Je land ontvluchten is bijna altijd gevaarlijk en duur. Iedereen kent de beelden van overvolle, gammele bootjes, drenkelingen en onmenselijke omstandigheden in vluchtelingenkampen aan grenzen. Daarom nemen veel ouders (meestal vaders) de andere gezinsleden niet mee op hun vlucht, hoe zwaar het hen ook valt hun dierbaren achter te laten. Als ze een veilige plek gevonden hebben, is het hun grootste wens ook de gezinsleden in veiligheid te brengen. Maar vaak hebben ze daar geen geld voor. Daarom brengen wij geld bij elkaar om dat mogelijk te maken.

Wat kunt u doen?

Als individu
U kunt ons financieel steunen door geld te doneren via de paarse button met de tekst 'Doneer nu'. Ook kleine bedragen zijn welkom. Alle beetjes helpen. Maar geld geven is niet het enige. Hebt u een idee voor een inzamelactie? Wilt u meewerken aan het organiseren van een evenement? Neem dan contact op met Ria Pool Meeuwsen (secretaris).

E-mail: info@sgvd.nl | Telefoon: +31 (0)6 - 52 373 378

Onderstaande organisaties zijn actief op het gebied van het bevorderen van sociaal contact tussen Delftenaren, dus ook tussen Delftenaren en vluchtelingen die in Delft zijn komen wonen. Kijk op de websites van deze organisaties als u ook uw handen uit de mouwen wilt steken:


Als organisatie

Ook maatschappelijke organisaties, zoals scholen, kerken, verenigingen, serviceclubs etc. kunnen meedoen. Organiseer een benefietverkoop, een concert, een lezing, een sponsorloop en laat de deelnemers weten dat u met het ingezamelde geld Delftse vluchtelingengezinnen (vaak ouders en kinderen) uit oorlogslanden weer bij elkaar brengt. Wilt u een actie melden of sparren over uw aanpak? Neem dan contact op met Ria Pool Meeuwsen (secretaris).

E-mail: info@sgvd.nl | Telefoon: +31 (0)6 - 52 373 378

Uitleg procedure

De Stichting Gezinshereniging Delft (SGVD) kan een bijdrage geven aan vluchtelingen in de kosten van vliegtickets in verband met gezinshereniging. Deze bijdrage is een gift. De vluchtelingen betalen zelf de overige kosten. Alleen vluchtelingen met een verblijfsvergunning 'asiel bepaalde tijd' die op grond van het na-reiscriterium de gezinsherenigingsprocedure hebben opgestart, kunnen een aanvraag indienen.

Het gaat daarbij om gezinshereniging met de echtgenoot/echtgenote, partner, kind of ouder (eerstegraads familie), waarbij de IND heeft geoordeeld dat de na-reiziger tot het gezin van de aanvrager behoort.

Lees meer

Links

Lees meer over gezinshereniging
Wilt u in brede zin meer lezen over gezinshereniging en niet beperkt tot Delft e.o. blijven, bezoek in dat geval onderstaande websites: